มัลแวร์ (Malware) ฝันร้ายของเครื่องคอมพิวเตอร์

ในโลกของอินเทอร์เน็ต มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะใช้งานอินเทอร์เน็ตในส่วนไหน และรูปแบบใด มัลแวร์ (Malware) ย่อมาจาก Malicious Software คือชุดคำสั่งที่ถูกโปรแกรมเมอร์ ( ผู้ใช้งานที่รู้ภาษาคอมพิวเตอร์) เขียนขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมักจะประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย มีลักษณะการโจมตีระบบ ทำให้เกิดความเสียหาย รวมไปถึงมีความสามารถในการจารกรรมข้อมูลต่างๆ โดยมัลแวร์จะแบ่งออกได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส (Virus), วอร์ม (Worm), โทรจัน (Trojan Horse), สปายแวร์ (Spyware), ว่า แอ็ดแวร์ (Adware) เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ มัลแวร์ ได้มีการวิวัฒนาการ ให้มีความหลากหลายในการติดต่อและเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน เรามาลองดูรายละเอียดของมัลแวร์แต่ละประเภทกันนะครับ

ไวรัส (virus) คือ โปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการติดต่อ กระจายตัวเอง ระบาดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ โดยการแนบตัวเองไปกับโปรแกรมอื่นหรือว่าไฟล์อื่น ไม่ว่าจะเป็นจากในระบบเดียวกัน เครือข่ายเดียวกัน หรือข้ามเครือข่าย จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยไวรัสจะเข้าไปผังตัวอยู่ในหน่วยความจำ เมื่อโฮสต์มีการรันโปรแกรมที่ติดไวรัส มันจะไปทำลายฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงข้อมูล และส่วนที่เป็นไวรัสจะถูกรันและทำการแพร่กระจาย บางครั้งจะสร้างโค้ดใหม่ขึ้นมา

โทรจัน หรือ ม้าโทรจัน (Trojan Horse) เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาให้ดูเสมือนเป็นโปรแกรมธรรมดาทั่วๆ ไป เพื่อหลอกให้ผู้ใช้งานทำการเรียก (รัน) โปรแกรมขึ้น ซึ่งเมื่อโทรจันถูกรันขึ้นมาแล้ว ก็จะเริ่มทำตามจุดประสงค์ของผู้เขียนไม่ว่าจะเป็นการทำลายโปรแกรม หรือ ทำการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เราบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต, อีเมล์ , username , password แล้วส่งกลับไปหาผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งจะตรวจสอบได้ยากและมีความอันตรายสูง

เวิร์ม หรือ หนอน (Worm) คือไวรัสแบบหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการแพร่กระจายตัวเองได้อย่างอัตโนมัติ รวดเร็ว โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมอื่นในการแพร่กระจาย ผ่านทางเครือข่าย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างในเวลาอันรวดเร็ว

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับ มัลแวร์ (Malware) จะเห็นได้ว่า มีหลากหลายประเภทและมีความน่ากลัวแฝงอยู่ ดังนั้นอย่างลืมป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย โปรแกรม Anti-Virus และ Anti-Spy ware กันด้วยนะครับ

Leave a Reply